Crosshaven Boys' National School

Scoil Naisiúnta Chros tSeáin

Frásaí na Seachtaine

Meitheamh

2-6-20 This week we are reminding everyone to stay at home and stay safe from Covid 19.

Gach rang: Fan sa bhaile.

Na Meánranganna: Bí sábháilte.

Na hArdranganna: Coinnigí a chéile slán.

8-6-20 This week we are saying wash your hands, don’t touch your face and keep 2 metres away from others during Covid 19.

Gach rang: Nigh do lámha.

Na Meánranganna: Ná leag do lámh ar d’aghaidh.

Na hArdranganna: Fan amach 2 mhéadar ar a laghad ó dhaoine eile.

15-6-20 This week we are saying ‘Enjoy the Summer holidays, goodbye and thanks’.

Gach rang: Bain taitneamh as na laethanta saoire. Slán agus go raibh maith agat.

Bealtaine

6-5-20+ 11-5-20 This week we are asking ‘Do you like reading?’ and replying that ‘I like to read’ and ‘My favourite book is…’

Gach rang: An maith leat a bheith ag leámh? Is maith liom a bheith ag léamh.

Na Meánranganna: Is breá liom a bheith ag léamh.

Na hArdranganna: Is aoibhinn liom úrscéalta suimiúla a léamh. Táim ag léamh …. faoi láthair.

18-5-20 This week we are asking ‘Where do you live?’ and giving different replies.

Gach rang: Cá bhfuil tú i do chónaí? Tá mé i mo chónaí i gCorcaigh.

Na Meánranganna: Tá mé i mo chónaí i mBun an Tábhairne.

Na hArdranganna: Níl aon tinteán mar do thinteán féin.

25-5-20 This week we are asking, ‘Are you hungry?’ and ‘Are you thirsty?’ and answering in different ways.

Gach rang: An bhfuil ocras ort? An bhfuil tart ort? Tá ocras orm. Níl tart orm.

Na Meánranganna: Tá ocras an domhain orm. Tá mé ag titim leis an ocras.

Na hArdranganna: Tá mé stiúgtha leis an ocras.

Aibreán

20-4-20 Our focus this week is on how to say, ‘I am cross’ or ‘I am angry’.

Gach rang: Tá fearg orm.

Na Meánranganna: Tá fearg an domhain orm. Tá mé ar dearg buile.

Na hArdranganna: Tá mé ar lasadh le fearg.

27-4-20 This week we are describing the weather.

Gach rang: Tá an ghrian ag taitneamh. Tá sé te.

Na Meánranganna: Tá an ghrian ag taitneamh go hard sa spéir. Lá breá brothallach atá ann.

Na hArdranganna: Tá an ghrian ag scoilteadh na gcloch.

Márta

2-3-20 This week we are saying ‘Excuse me’ and ‘Can you say that again please?’

Gach rang: Gabh mo leithsceál.

Na Meánranganna: Gabh mo leithscéal, an féidir leat é sin a rá arís?

Na hArdranganna: Gabh mo leithscéal, an féidir leat é sin a rá arís, le do thoil?

9-3-20 This week we are saying ‘Come in’, ‘It’s a long time since I’ve seen you’.

Gach rang: Tar isteach. Tá fáilte romhat.

Na Meánranganna: Tar isteach anseo nóiméad. Tá fáilte romhat.

Na hArdranganna: Is fada an lá ó chonaic mé tú.

16-3-20 This week we are saying ‘Happy St.Patrick’s Day’

Gach rang: Beannachtaí na Féile Pádraig ort.

Na Meánranganna: Tá Lá Fhéile Pádraig ag teacht.

Na hArdranganna: Beidh laethanta saoire agam ón scoil

23-3-20 This week we are practising different ways of saying, ‘I am tired’.

Gach rang: An bhfuil tuirse ort? Tá tuirse orm.

Na Meánranganna: Tá tuirse an domhain orm. Tá mé caite amach.

Na hArdranganna: Tá mé tuirseach traochta caite amach.

30-3-20 This week we are wishing someone a ‘Happy Easter’.

Gach rang: Beannachtaí na Cásca ort. Gurab amhlaidh duit.

Na Meánranganna: Bain taitneamh as an sos!

Na hArdranganna: Ná h-ithigí barraíocht uibheacha seacláide!

Feabhra

3-2-20 This week we are focusing on different ways of saying, ‘I am happy’.

Gach rang: Tá áthas orm.

Na Meánranganna: Tá áthas an domhain orm. Tá mé ar muin na muice.

Na hArdranganna: Tá mé thar barr.

10-2-20 This week we are talking about snow and the cold.

Gach rang: Tá sé ag cur sneachta. Tá calóga sneachta ag titim.

Na Meánranganna: Tá mé préachta leis an bhfuacht.

Na hArdranganna: Tá brat bán sneachta ar an talamh.

17-2-20 This week we are saying ‘I am sad’ in different ways.

Gach rang: Tá brón orm.

Na Meánranganna: Tá brón an domhain orm.

Na hArdranganna: Tá mé croíbhriste.

24-2-20 This week we talking about Pancake Tuesday.

Gach rang: Is maith liom pancóga/Ní maith liom pancóga.

Na Meánranganna & Na hArdranganna: An maith leat anlann seacláide? Tá Máirt na bPancóg ag teacht. Ba mhaith liom siúcra agus sú liomóide ar mo phancóg.

Eanáir

6-1-20 This week we are saying ‘Happy New Year’

Gach rang: Athbhliain faoi mhaise duit!

Na Meánranganna: Athbhliain faoi mhaise daoibh!

Na hArdranganna: Ádh mór ort sa bhliain atá amach romhainn!

13-1-20 This week we are talking about ice on the roads.

Gach rang: Tá leac oighir ar an mbóthar.

Na Meánranganna: Bí cúramach. Tá leac oighir ar an mbóthar.

Na hArdranganna: Bí cúramach. Tá leac oighir ar an mbóthar. Tóg do chuid ama!

20-1-20 This week we are saying ‘Happy Birthday’.

Gach rang: Inniu mo bhreithlá. Lá breithe shona duit.

Na Meánranganna: Cén aois thú? Tá mé …. bliana d’aois. Tá sceitimíní áthais orm.

Na hArdranganna: An mbeidh féasta agat? Beidh/Ní bheidh

27-1-20 This week we are saying, ‘Happy St.Brigid’s Day’.

Gach rang: Lá Fhéile Bríde shona duit.

Na Meánranganna: Lá Fhéile Bríde shona daoibh.

Na hArdranganna: Lá Fhéile Bríde shona daoibh. Is é an chéad lá de Fheabhra lá fhéile Bríde.

Nollaig

2-12-19 This week we are talking about the rain and wet weather.

Gach rang: Tá sé ag cur báistí.

Na Meánranganna: Tá sé ag stealladh báistí.

Na hArdranganna: Tá mé fliuch go craiceann.

9-12-19 This week we are talking about our likes and dislikes in different ways.

Gach rang: An maith leat? Is maith liom. Ní maith liom.

Na Meánranganna:  Is breá liom. Is fuath liom.

Na hArdranganna: Is fearr liom…ná …… Is aoibhinn liom.

16-12-19 This week we are wishing each other ‘Happy Christmas’ and talking about the holidays.

Gach rang: Nollaig Shona duit.

Na Meánranganna: Tá sceitimíní áthais orm. Tá Daidí na Nollag ag teacht.

Na hArdranganna: Tá na laethanta saoire ag teacht.

Samhain

4-11-19 This week we are asking ‘What do you want?’ and ‘How much?’

Gach rang: Cad atá uait? …. Más é do thoil é.

Na Meánranganna: Cad atá ag teastáil uait? Tá ….ag teastáil uaim.

Na hArdranganna: Cé mhéid atá ar ….?

11-11-19 This week we are asking, ‘Who owns this?’ and ‘Do you know?’

Gach rang: Cé leis é seo? Is liomsa é. Ní liomsa é.

Na Meánranganna: Is le …. é.   An bhfuil fhios agat? Níl a fhios agam.

Na hArdranganna: Níl clú faoin spéir agam.

18-11-19 This week we are saying, ‘I don’t have…’ and ‘I forgot…’

Gach rang: Tóg amach …. Níl aon …. agam.

Na Meánranganna & na hArdranganna: Rinne mé dearmad ar mo …..

25-11-19 This week we are trying different ways of saying ‘I am cold’ and ‘It is cold’.

Gach rang: Tá mé fuar. Tá sé fuar.

Na Meánranganna: Tá sé nimhneach fuar.

Na hArdranganna: Tá mé préachta leis an bhfuacht.

Deireadh Fómhar

21-10-19 This week we are focusing on wishing ‘Happy Hallowe’en’

Gach rang: Oíche Shamhna shona duit.

Na Meánranganna: Oíche Shamhna shona daoibh.

Na hArdranganna: Gurab amhlaidh duit.