Bhí seachtain iontach againn i gcomhair Seachtain na Gaeilge. Bhí seans ag gach duine damhsa ghaelach a dhéanamh le Fionnán. D’eagríodh tráth na gceist do Rang a 3 – Rang a 6. Chuamar chuig taispeántas le Konor. Thaispeáin sé scileanna sorcais, turgnamh eolaíochta agus chan sé linn.

Mhúin na múinteoirí alán dánta agus amhráin nua dúinn. Rinneamar ár seacht ndícheall an Gaeilge a úsáid an tseachtain ar fad. Bhaineamar an-taitneamh as an tseachtain go léir.